baggrund visual-fix.jpg
hvid logo ingen baggrund rektangel (nyes
Visual-Fix logo

CASE

VISUAL-FIX

INTRODUKTION

Visual-Fix formidler professionelle visuelle identiteter og udvikler unikke designs, så virksomheder vokser og når deres fulde potentiale i den digitale verden. I nært samarbejde sørger de for at deres kunders kunder får den bedste oplevelse. Visual-Fix drives af Norbert og Liviu som har boet i Danmark i mange år, og oprindeligt kommer fra Rumænien. De har hjulpet kunder som Nadias Sandwich og Central CarWash med at udvikle en tydelig visuel identitet.

Visual-Fix tager hånd om hele den visuelle identitet, og deres services omfatter grafisk design & branding, udvikling af web design, UI, UX, Digital design, fotografi, videoproduktion samt udgivelser & typografi. Alt inkluderet i et nemt abonnement. 

I denne case hjalp vi Visual-Fix med at finde fælles kerneværdier, et tydeligt ‘why’ og endda et Value Proposition Statement, der kan fange deres danske kunder dansk, hvor de sproglige formuleringer til tider kan være kringlede.

RESULTATER

I denne case var resultatet af vores Kerneværdi Workshop: tydeligt definere kerneværdier, virksomhedens ‘Why’, et stærkere team og endda et konkret forslag til et Value Proposition Statement. Resultaterne kan bruges i virksomhedens kommunikation, men i høj grad også som et strategisk værktøj, der hjælper med at planlægge fremtiden og træffe velovervejede beslutninger.

Visual-Fix fandt frem til tre kerneværdier: ‘Kreativitet’, ‘Teamwork’ og ‘Ærlighed’ og et ‘Why’, som vi synes er ekstremt skarpt: “Visual-Fix - Visualiserer visioner”

Ud fra kerneværdierne og deres ‘why’ foreslog vi et Value Proposition Statement:

“Visualiserer visioner - kreative og professionelle løsninger, som skaber tillid til dit brand”.

Norbert visual-fix.jpg

"Vi har inviteret Rasmus og Mads fra H&H forbi vores kontor så de kan facilitere en workshop vedr. vores kerneværdier og kommunikation heraf. Vi har haft en meget positiv oplevelse med dem. De har været en del af processen fra start til slut, kom med rigtig gode input og har hjulpet med friske ideer der sat tankerne i gang fra et andet synspunkt end det, vi er vant til. Deres workshop har vist os en ny måde at se tingene på, og det kunne vi godt bruge for at videreudvikle på vores ideer.

 

Kan stærkt anbefale at arbejde sammen med dem."

Norbert Tamás

COO 

Visual-Fix

UDDYBNING AF CASEN

VÆRDI FOR VISUAL FIX

Visuel Fix har været selvstændige i flere år og haft kunder fra forskellige brancher både i Danmark,  og i Rumænien. De har altid haft styr på det visuelle, men havde brug for at tage deres egen medicin, når det kom til budskabet i deres danske branding tekster. Derfor så de stor værdi i at indgå et samarbejde om at identificere deres Kerneværdier og bruge dem aktivt i deres branding og som et team. 

Der var også værdi i at udvikle en tydelig Value Proposition Statement ud fra en fælles ‘Why’. Den største udfordring lå i at formulere et budskab skarpest muligt til deres danske kunder.

 Norbert sagde hurtig ja til en Kerneværdi Workshop for Visual-Fix

KERNEVÆRDI WORKSHOP

I workshoppen var der plads til kvalitative fordybelsesopgaver, sparring, kvantitativ opsummeringer samt idérige brainstorms. Formålet var at komme fra personlige kerneværdier til et fælles ‘Why’ og en Value Proposition Statement. Vi kom igennem følgende skridt:

1. Tre personlige kerneværdier – Først definerede vi Norbert og Livius egne kerneværdier i et effektivt workshop spil med billedkort, stopure og masser af selvopdagelse.

2. Virksomhedens tre kerneværdier - Med deres personlige kerneværdier i tankerne skulle Norbert og Liviu i fællesskab finde virksomhedens kerneværdier. Her brugte vi samme billedkort, men gjorde plads til dialog og dyb refleksion. Til sidst var der ingen tvivl om virksomhedens værdimæssige ståsted.

3. Kreative beskrivelser af Visual-Fix - her beskrev de Visual-Fix ud fra billedkort med tilfældige objekter - der kom i alt seks kreative og meget brugbare beskrivelser af Visual-Fix.

Visual-Fix workshop_

4. Uddybede beskrivelser  – Ved at bruge brainstorming blev de seks beskrivelser uddybet med 30 egenskaber og fokuspunkter. Heraf blev fem fremhævet som de vigtigste for Visual-Fix.

5. Brugbare Why-How-What - Ud fra de trte fælles kerneværdier og beskrivelserne af virksomheden, faciliterede vi en proces, hvor Norbert og Liviu udviklede ‘Why’, ‘How’ og ‘What’ for Visual-Fix.

På 1 time og 30 min, kom vi frem til tre kerneværdier for Visual-Fix: ‘Kreativitet’, ‘Teamwork’ og ‘Ærlighed’ samt et ‘Why’, som lød “Visual-Fix - Visualiserer visioner”. Processen bandt dem sammen som team og gav dem et fælles ståsted om virksomheden.

FREMTID

Med kerneværdierne og Why-How-What defineret, var næste skridt at finde en Value Proposition Statement for Visual-Fix. Den skulle gøre det nemmere at kommunikere om virksomheden og hjælpe med at lægge planer for fremtiden. At finde forslag til dette tog vi på os i Hoffensetz & Halvorsen, og vi udviklede to forslag, som Visual-Fix selv kunne tilpasse efter behov. 

Dertil sendte vi en konkret handleplan til Visual-Fix med gennemgang af workshoppens resultater, og vores rådgivning til deres næste skridt.

VIDERE LÆSNING

Vil du også have en anerkendt tryg vej til trivsel? 
Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for jer.