robotto.jpg
hvid logo ingen baggrund rektangel (nyes
Robotto

CASE

ROBOTTO

INTRODUKTION

Robotto er et Aalborgensisk start-up i rivende vækst. Deres vision er at gøre verden mere bæredygtig med robotteknologi. Helt præcist hjælper deres lynhurtigt AI styrede drone med at bekæmpe og forebygge store skovbrande, som vi kender fra Brasilien, Australien og endda her i Danmark. Robotto har modtaget flere størrer investeringer og i takt med deres mange succeser vokser deres team hurtigt.

RESULTATER

Den bedste løsning handlede om at sikre stærk projektledelse og at udvikle en tydelig retning i det daglige arbejde og i forhold til den større vision for virksomheden. Ved at rette fokus mod det ville der være meget at hente for arbejdslysten i Robotto.

​For at komme godt videre samlede vi resultaterne i en meget konkret 1-sides handleplan med vedhæftet detaljer. Less is more!

"Working with Hoffensetz & Halvorsen was a pleasure. They gave us the opportunity to look at our company from our employees point of view, and together with them, we created a common vision of what we want working at Robotto to be like."

Kenneth Richard Geipel

CEO & Co-Founder

Robotto

Jacobo Robotto.jpg

"Hoffensetz & Halvorsen helped us bring a change of pace to our busy work life! Their workshop allowed us to take the time to deeply evaluate our company and we got to do it together with our employees. It was great to be able to hear their perspectives and come up with a plan together to best achieve our vision!"

Jacobo Domingo Gil

COO & Co-Founder

Robotto

Robotto workshop2

Hvordan er arbejdskulturen i din virksomhed - er den stærk og veldefineret?

UDDYBNING AF CASEN

VÆRDI FOR ROBOTTO

CEO Kenneth og COO Jacobo, så begge en tydelig værdi i at arbejde aktivt med arbejdslyst og mental sundhed. Mere specifikt: hvordan kunne de sikre en stærk arbejdskultur mens de vækster. Da samarbejdet med os begyndte,  var de i gang med at opstille deres kerneteam, og fandt det derfor vigtigt at alle var på bølgelængde og arbejdede mod et fælles mål. Netop det fandt de frem til med en videnskabelig GAIS arbejdslyst måling og en faciliteret co-creation workshop.

TRIVSELSMÅLING

Ifølge trivselsmålingen og indledende møder med ledelsen var Robotto et rigtig godt sted at arbejde. Deres arbejdslyst lå over gennemsnittet i Danmark, og derfor blev vores opgave at definere og fastholde det gode ved arbejdskulturen. Vi fik dog også italesat og bearbejdet negative udviklinger.

Da  Kenneth og Jacobo  blev præsenteret for en detaljeret gennemgang af GAIS målingen, fandt vi frem til  en klar retning for det videre samarbejde: 'Kollegaer: Fastholdelse af den gode arbejdskultur mens Robotto vækster'. Det tog vi med videre til workshoppen.

ARBEJDSLYST WORKSHOP

Robotto er et internationalt team, og derfor foregik alt på engelsk. Alle deltog - lige fra den nyeste praktikant til CEO og COO. Workshoppen havde fire skridt:

  1. Kreativitetsboost – Og dét lykkedes, for allerede i workshoppens først del kom der seks forslag til, hvad god arbejdskultur er i Robotto.

 

  1. Opdagelse – Idéerne blev udforsket og fik tildelt en række værdier, som tydeliggjorde, hvad der var vigtigst for teamet. 

 

  1. Konkretisering – i mindre grupper udformede Robotto specifikke løsninger ud fra idéerne og de tilknyttede værdier.

 

  1. Udvælgelse – Ved en demokratisk afstemning valgte teamet den løsning, som ville give mest værdi for Robotto arbejdskultur.

robotto workshop

Workshoppen tog knapt to timer, og medarbejdernes motivation og entusiasme for virksomheden betød at vi nåede frem til en konkret løsning på dagens tema og at vi med sikkerhed kunne fastslå, hvordan Robotto kunne holde fast i en stærk arbejdskultur.

Som opsamling og evaluering på workshoppen inviterede vi CEO Kenneth og COO Jacobo på en Walk & Talk, hvor vi drøftede deres fremtid.

FREMTID

​Målet var i fællesskab finde frem til, hvad der skulle til for at sikre og fastholde den gode arbejdskultur.

Robotto fandt frem til at der var mest at hente ved at sikre stærk projektledelse og at have en klar defineret retning i det daglige arbejde og  på visions niveau.

Jacobo tog allerede ugen efter fat på opgaven, og  definerede sammen med ledelsen en skarp formulering af Robottos vision. Den tog de med til personalemøde, hvor den blev godt modtaget. Næste skridt var at dedikere ugentlige timer til at lave teammøder om arbejdslyst og at udvikle et trygt miljø, hvor medarbejderne altid kan komme til Jacobo med deres udfordringer - store som små.

Det kan vi fra Hoffensetz & Halvorsen kun bifalde.

Robotto ønskes alt godt fremover og vi ser frem til et tæt samarbejde!

robotto.jpg

OPFØLGNING

Cirka et år efter, var vi ude hos Robotto igen for at lave måling og workshop. Denne gang i form af Walk & Talk, med fokus på mental sundhed og trivsel. 

Først og fremmest havde resultaterne for GAIS-målingen fået vokseværk og var steget i alle syv faktorer, men der var også sket en markant ændring i virksomheden og dens ansatte. Der var kommet nye til og nogle af de gamle var ikke en del af Robotto mere.

Målingen og workshoppen lå begge lige efter Covid-19 nedlukningen så der var sket en stor ændring i kulturen. Derfor fandt vi i arbejdet med Robotto frem til at der med fordel skulle fokus på balance og ledelse ift. hvor meget der skulle lægges i arbejdet fra den enekelte medarbejder og tydelige grænser for hvornår man havde fri og omvendt. 

Et af de emner der blev efterspurgt på baggrund af workshoppen, var også mere fokus på sociale sammenhæng og at finde frem til hvilke former for sociale aktiviteter der kunne laves og appellere til alle medarbejderne. Igen her handlede det om at få alle med og lytte til alle. 

Som altid sendte vi efterfølgende en handleplan og en step-by-step guide over workshoppens forløb og resultater. 

Vil du også have en anerkendt tryg vej til trivsel? 

Skriv og hør hvad vi kan gøre for jer. 

Tak for din besked!