Råt & Godt
hvid logo ingen baggrund rektangel (nyes
råtoggodt.png

CASE

RÅT&GODT

INTRODUKTION

Råt&Godt er et værksted i udvikling, som har et socialøkonomisk udgangspunkt, og netop derfor er det samlingspunktet for kreative sjæle, fagfolk, akademikere, nogle som har det svært, og nogle som gerne vil gøre en forskel.

 

Råt&Godt begyndte som et udviklingsforløb til unge, og stedet har siden begivet sig ud i bæredygtig kunst, kultur og iværksætteri.

RESULTATER

Hos Råt&Godt var løsningen en fælles fortælling og en kompetence tavle, der fortæller om værkstedets medarbejdere. Selvfølgelig virkeliggjort ved en fælles indsats som betød at alle fik bedre kendskab til hinandens kompetencer.

Det spændende ved arbejdslyst er, at det kan være, hvad som helst, der giver et boost og skaber bedre performance.

Christian Helweg

"Det har været et lærerigt og spændende forløb hvor alle har haft mulighed for at komme igennem med deres inputs. Der er ingen tvivl om at det er godt for personalegruppen at være fælles om et projekt som dette. Jeg har en oplevelse af at vi er blevet klogere på hinandens kompetencer og samtidig har det været en rigtig god samarbejdsøvelse, der viser hvor godt vi arbejder sammen og hvor mange gode idéer der opstår når vi samarbejder."

Christian Helweg

Stifter og daglig leder

Råt&Godt

Katrine Råt & Godt

"Vi har i forløbet fokuseret meget på kompetencer. Vi er i samarbejdet blevet mere bevidst om at eksplicitere vores forskellige kompetencer, så vi kan få bragt vores evner i spil i dagligdagen. Det har været spændende og lærerigt at være igennem forløbet med workshops. Vi har i samarbejdet fået et større indblik i hinandens kompetencer og samtidig nogle konkrete værktøjer til hvordan vi rent praktisk kommer i mål med vores resultater med forløbet."

Katrine Dalsgaard

Assisterende Leder

Urban City

Råt&Godt

Kender I hinandens kompetencer godt nok, til at I kan bruge hinanden effektivt?

UDDYBNING AF CASEN

VÆRDI FOR RÅT&GODT

Idémanden bag Råt&Godt, Christian Helweg, så med det samme værdien i at arbejde aktivt med arbejdslysten - motiverede medarbejdere betyder jo, at de leverer et endnu bedre produkt til de unge og til stedets gæster.  Og derfor sagde han hurtigt ja både til at få sat tal på arbejdslysten med en GAIS måling og til at tage skridtet videre og få sat en retning på arbejdslysten i en Arbejdslyst Workshop.

TRIVSELSMÅLING

Uden at afsløre for meget om målingen, så kan vi med ro i sindet fortælle, at Råt&Godt er et rigtig godt sted at arbejde. Derfor var vores mission at tage arbejdslysten til nye højder, så de kunne levere et endnu bedre stykke arbejde.

Ud fra målingen fandt vi sammen med Katrine og Christian fra Råt&Godt frem til, at det ville have størst effekt at fokusere på ‘kendskabet til hinandens kompetencer’. Det blev så temaet for den Arbejdslyst Workshop, som vi udviklede til Råt&Godt.

RETNING

I Arbejdslyst Workshoppen deltog medarbejdere og ledere fra Råt&Godts forskellige værksteder og afdelinger. Vi fastlagde os på tre steps:

1.  Åbne for kreativiteten – I workshoppen fik vi på bare 10 minutter hele 9 idéer til, hvordan Råt&Godt kan synliggøre kompetencer for hinanden.

2. Finde essentielle værdier – Her udforskede vi idéerne og, hvad der var vigtigt i dem.

3.  Konkretisere én læsning– Her dykkede vi ned i idéerne og lagde os fast på hvilken konkret løsning, som skulle blive til virkelighed.

Ovenstående tre punkter tog 1 time at komme igennem, men teamet fra Råt&Godt fortsatte snakken af sig selv i 20 minutter. Dét kalder vi motivation og entusiasme.

Råt & Godt Walk & Talk

De endte med at lægge sig fast på en fælles fortælling udmøntet i en kompetence tavle, som skulle synliggøre stedets kompetencer og personligheder både internt og til gæster.  

For at komme godt videre, tog vi en kort snak med Katrine og Christian om skridt, som de kunne tage med det samme. Vi blev enige om, at medarbejderne hver især skulle skrive nogle korte tekster om sig selv - vi hjalp dem ved at sende arbejdsspørgsmål.

For at gøre det endnu nemmere for Christian og Katrine, sendte vi en knivskarp handleplan, som fyldte så meget som én hel side -  Vi tror nemlig på, at en projektstrategi skal være klokkeklar.

BOOST

Samfundsøkonomien går godt, og drift er i fokus. Her var Råt&Godt ikke undtaget, og derfor stod de efter en månedstid og manglede et boost for at komme i mål med deres kompetencetavle projekt.

Derfor udviklede vi en Walk & Talk Workshop, hvor deltagerne selv kom frem til en klar fordeling af arbejdsopgaver og roller. Udfordringen var, at der kun var 40 minutter, hele 10 deltagere og ét skud i bøssen.

Ganske som lovet leverede vi en workshop, hvor Råt&Godt lykkedes med at finde roller til samtlige medarbejdere og endda identificere og uddelegere arbejdsopgaver.

Og som en lille bonus, kom de endda frem til, at kompetence tavlen med fordel kunne designes på to måder: én overordnet og én mindre til hvert værksted. På den måde er man tilstede i værkstedet – også når man ikke er der.

Workshoppens resultater blev selvfølgelig opsummeret i et kortfattet dokument, og det var Katrine, som meldte sig som projektstyrer rigtig glad for. Det gjorde det nemlig nemmere at holde retningen og inddrage de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter.

VIDERE LÆSNING

Vil du også have en anerkendt tryg vej til trivsel? 

Skriv og hør hvad vi kan gøre for jer. 

Tak for din besked!