hvid logo ingen baggrund rektangel (nyes
  • Rasmus Hoffensetz

Arbejdslyst workshop som metode, service og produkt

Opdateret: 2. okt. 2020


Du kender nok til workshops, og måske du ligefrem har deltaget eller selv arrangeret en. Men kender du til co-creation eller participatorisk design workshop? Det vil jeg fortælle om, men først en kort introduktion af mig:Rasmus Hoffensetz arbejdslyst workshop
Rasmus Hoffensetz - Partner og udviklingskonsulent

Som Cand. it i interaktive digitale medier har jeg en solid værktøjskasse med redskaber inden for IT og design. Siden jeg blev uddannet har jeg været fokuseret på design thinking og især workshop som måden til at designe eller re-designe produkter og services. For mig er den vigtigste del mennesket - dem som bruger produktet - og i min verden er man nødt til at designe og tilrettelægge med dem, ikke for dem. I mit arbejde er jeg idérig, analytisk og koordinerende, hvilket jeg også har erfaret fungerer rigtig godt i den faciliterende rolle, jeg har i en workshop.


Hos Hoffensetz & Halvorsen bidrager jeg med erfaring og viden og derfor trækker vores Arbejdslyst Workshop og 360 koncept rigtig meget på participatorisk design. Men hvad er det så helt præcis?


Participatorisk design-workshop, som metadesign


Design eller ‘skabelse af noget’ i samarbejde med andre er essensen af en participatorisk design workshop, og det er særligt vigtigt hvem disse andre er, for det er det som gør at den skiller sig ud fra workshoppen, som vi kender den.


Lad os begynde med et eksempel på en traditionel workshop. Den kan handle om at forbedre arbejdslyst i en virksomhed. En facilitator kommer med en række råd, metoder, værktøj eller opgaver der kan hjælpe deltagerne med at forbedre arbejdslysten, og dem skal deltagerne så lære og bruge i deres arbejde. Det gør de måske også, men de har ikke selv udviklet dem, og de tager derfor ikke ejerskab over dem.


I en participatoriske design workshops kommer deltagerne på banen, for her er det dem selv som finder frem til, og er medskabere af den løsning, som fremmer arbejdslysten hos dem. Deltagerne får altså ikke metoder, råd og værktøjer serveret på et sølvfad, og de lærer ikke kun ud fra hvad facilitator præsenterer. Rent faktisk er facilitatorens rolle “bare” at sætte rammerne for deres idégenerering gennem spil og metoder så som generative sessions. Den løsning de finder frem til, kalder vi ‘den bedste løsning’, for den kommer indefra og det gør den langtidsholdbar, så arbejdslysten bliver ved med at stige.


En participatorisk design workshop består af tre faser som lyder: En åbnende (divergerende) fase, en udforskende (emergerende) fase og en lukkende (konvergerende) fase. Hvis vi tager eksemplet før med at skabe god arbejdslyst er der i den åbnende fase der udvikles temaer, ideer og informationer. I den udforskende fase går vi i dybden med disse ved enten at undersøge eller eksperimentere. Ved den lukkende fase skal vi finde en konklusion og gribe til handling ved at tage en beslutning.arbejdslyst workshop model aalborg
Model for arbejdslyst workshops. Modellen er udarbejdet af Grey, Brown og Macanufo. Læs mere i bogen Gamestorming - A playbook for innovators, Rulebreakers & Changemakers.

Strukturen for en participatorisk design workshop er sat, men rammerne for tiden og hvilke værktøj der skal bruges kan variere meget. Vores specifikke arbejdslyst workshop er kogt ned til kun at tage en time, og består af kortere designspil, som du også kan læse mere om i vores næste blog.


 

Læs om hvordan generative sessions og designspil danner struktur for din workshop, og hvorfor det er vigtigt at bruge.

 


Hvis du eller din virksomhed ikke allerede benytter workshops anbefaler jeg at afprøve det for at se værdien og effekten i praksis. Til trods for at det hurtigt kan blive en tids- og ressourcekrævende aktivitet, kan det til dels overkommes hvis workshoppen faciliteres og planlægges korrekt.


Kontakt os gerne, hvis der er spørgsmål eller for at høre om hvordan vores workshop kan bruges i din virksomhed.


#Godarbejdslyst #workshop


De venligste hilsner

Rasmus Hoffensetz

84 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle