DanskLeg&Sjov
hvid logo ingen baggrund rektangel (nyes
DanskLeg&Sjov_logo

CASE

DANSK LEG & SJOV

INTRODUKTION

Dansk Leg&Sjov brander sig som den eneste annoncør i Danmark, der udvikler PR og marketing strategier baseret på Leg, sjov og spil. FindTheSpot1’, som er et spil for store og små, er en skattejagt på gader og stræder i Aalborgs, Aarhus og Randers. Det gælder om at finde det rigtige sted, og når det lykkedes for dagens første deltager, sender de et selfie af stedet til FindTheSpot1’s Facebook gruppe. Og så er der præmier lige fra gavekort, oplevelser eller goder til og fra byens lokale butikker.

Virksomheden består af Nikolai Kalland Isaksen og Esben Sørensen, og de holder til i Aalborg, mens de udvider konceptet til flere byer i Danmark.

RESULTATER

Resultatet af denne workshop var tre definerede kerneværdier, et kort og præcist ´Why´ samt et forslag til et value proposition statement for Dansk Leg&Sjov. Alt det skulle de bruge som udgangspunkt for intern og eksternt udviklingsarbejde - blandt andet i deres branding af virksomheden og særligt til rekruttering og onboarding af medarbejdere eller frivillige.

Deres kerneværdier: ‘Nysgerrighed’, ‘Kreativitet’ og ‘Humor & Leg’ og et kort og konkret ‘Why’: “Profitorienterede resultater gennem leg og sjov” skulle være bærende for udviklingen af virksomhedens arbejdskultur.

Med kerneværdier og et why defineret, foreslog vi i Hoffensetz & Halvorsen et Value Proposition Statment:  

”Vi tror på at leg og sjov er fremtidens vej til kundeengagement og effektiv markedsføring. Med DanskLeg&Sjov får du lækker markedsføring, hvor kunderne kommer for at lege og opleve dit produkt.”

Nicolai DanskLeg&Sjov

"Vores samarbejde med Hoffensetz & Halvorsen har været karakteriseret af en forståelse af vores behov, og hvordan disse kunne indfris. Gennem nøje udvalgte øvelser og kreative spørgsmål ledte de os stødt men sikkert til større klarhed omkring hvem vi er og hvad vi står for som virksomhed.

Via kyndig vejledning fik vi bedre styr på vores mission og værdier, og dermed også vores identitet som virksomhed. Alt dette fik vi kogt ned til én sætning der klart og tydeligt kommunikerer hvem vi er og hvad vi vil. Dette er en stor hjælp for os som nyopstartet virksomhed der stadig er ved at finde sig selv, både som rettesnor ift. fremtiden, og til at skabe klarere kommunikation når vi skal kommunikere vores vision til investorer og nye medarbejdere. "

NIcolai Kalland Isaksen

Founder og idémand

DanskLeg&Sjov

UDDYBNING AF CASEN

VÆRDI

Dansk Leg&Sjov vil revolutionere måden at tænke PR og marketing på, og som det er med revolutioner, så skal de spredes bredt og hurtigt til byer i resten af landet. Det betyder at de forudser et voksende antal medarbejdere og frivillige. 

Når der skal ske en stor forøgelse af medarbejdere, er det vigtigt at nye og især frivillige går ind i virksomheden med fuld forståelse for, hvorfor virksomheden eksisterer: deres vision, kulturen og kerneværdierne. På den måder mener Dansk Leg&Sjov nemlig, at det bedste match mellem medarbejder og virksomhed skabes fra start. 

Derfor ønskede Dansk Leg&Sjov at gennemarbejde deres Why-How-What og kerneværdier inden de de for alvor satte gang i rekrutteringen. Derfor sagde CEO Nicolai Kalland Isaksen ja til en Kerneværdi Workshop for ledelsen i Dansk Leg&Sjov.

KERNEVÆRDI WORKSHOP

I denne workshop deltog tre personer. De skulle udforske sine egne kerneværdier, slå dem sammen med hinandens, og til sidst udvikle et fælles ‘Why’ (formål) for virksomheden. Workshoppen tog dem igennem seks skridt:

 

1. De personlige kerneværdier – Alle tre deltagere skulle i en faciliteret proces finde frem til sine egne tre kerneværdier ud fra 24 mulige.

 

2. Dansk Leg&Sjovs kerneværdier - Formålet var at flette ledelsens personlige kerneværdier, sammen. De tre deltagere valgte på skift fra de 24 værdier indtil 12 var tilbage. Derfra skulle de diskutere hvilke tre værdier, der skulle stå tilbage som Dansk Leg&Sjovs kerneværdier. 

 

3. Beskrivelse af ‘what’ - Ud fra kerneværdierne beskrev hver deltagere, hvad de som virksomhed beskæftiger sig med og i sidste ende leverer til kunden. Ud af det kom der seks stærke beskrivelser.  

 

4. Valuemapping af beskrivelserne  – gennem brainstorming fik de seks beskrivelser tildelt uddybende nøgleord. I alt kom der 36 nøgleord og ved demokratisk afstemning blev 13 udvalgt som særligt vigtige.

DanskLeg&Sjov_workshop2

5. Beskrivelse af Dansk Leg&Sjov’s ’why’ - Ud fra beskrivelserne af deres ‘what’ og deres fælles kerneværdier, skulle de tre deltagere beskrive virksomhedens formål i én sætning. I alt kom der fire sætninger.

6. Udvælgelse af formål – Deltagerne fik fem stemmer hver. De kunne stemmes flere gange på samme sætning eller man kunne sprede stemmerne ud. Til sidst stod de tilbage med en klar vinder: “Profitorienterede resultater gennem leg og sjov”

 

Workshoppen tog 1 time og 30 minutter og definerede Dansk Leg&Sjovs tre kerneværdier: ‘Nysgerrighed’, ‘Kreativitet’ og ‘Humor & Leg’ samt deres formål “Profitorienterede resultater gennem leg og sjov”. Formålet var at styrke arbejdslysten, ledelsesteamet og deres samarbejde. I løbet af workshoppen udviklede de en fælles vision og et stærkt udgangspunkt for en virksomhed med flere ledere.

FREMTID

Kerneværdierne og et klart defineret formål, gav Dansk Leg&Sjov en retning for deres fremtidige arbejde samt et udgangspunkt for udvikling og onboarding af nye medarbejdere. 

 

Kort efter workshoppen modtog de en mail fra os i Hoffensetz & Halvorsen. Den indeholdt en udvidet formulering af deres formål  - et forslag til Value Proposition Statement. I mailen modtog Dansk Leg&Sjov også en konkret handleplan med resultater og billeder fra workshoppen. Med klare værdier og en fælles vision, var de godt klædt på til at udvikle virksomheden og rekruttere nye medarbejdere.

VIDERE LÆSNING

Vil du også have en anerkendt tryg vej til trivsel? 
Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for jer.