Blæksprutten bil
hvid logo ingen baggrund rektangel (nyes
Blæksprutten_.png

CASE

BLÆKSPRUTTEN

INTRODUKTION

Blæksprutten er leverandør af privat hjemmepleje, omsorg og hjemmehjælp i Nordjylland, og når de træder ind af døren er det med hjertevarme, arbejdsglæde og et oprigtigt ønske om at gøre en forskel for den enkelte borger. 

Blæksprutten har flere afdelinger i Nordjylland, og i denne case var vi så heldige at arbejde med deres afdeling, som ligger lige ved jernbanen i Svenstrup.

RESULTATER

Formålet med samarbejdet var at øge anerkendelsen i hele teamet og finde ud af hvordan dette kunne gøres bedst og blive til en del af hverdagen. 

Blæksprutten frem til at der ville være mest at hente ved alle skulle arbejde på en positiv indstilling til arbejdet, hinanden og udfordringer og samtidig huske at rose og anerkende hinanden. For at nå dertil kom de frem til at arbejde mere med workshops, temadage og 1:1 sparring. Allerede kort efter workshoppen var Camilla og Julie i gang med at implementere nye anerkendende tiltag.

Camilla Blæksprutten

"Det var en god workshop I fik afholdt! 

Det har været spændende og lærerigt – både for ledergruppen og personalet, og har givet os noget at arbejde videre med fremadrettet. 

Det er så vigtigt det fokus I bidrager med ude i virksomhederne"

Camilla Lisby 

Forretningsudvikler

Blæksprutten APS

Blæksprutten sidebillede
Julie Blæksprutten

"Vi havde besøg af Rasmus og Mads i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag. Som en sundhedsfaglig virksomhed, hvor kerneydelsen er at yde omsorg og pleje til andre, er det vigtigt at personalet trives.

 

Gennem en kreativ workshop hjalp de os til at finde frem til, hvordan personalet og ledelsen sammen kan arbejde med at styrke trivslen gennem faglig anerkendelse."

Julie Gjørup Boelsmand 

Gruppeleder

Blæksprutten APS

Blæksprutten_workshop_2.jpg

Har du nok fokus på anerkendelse og positiv indstilling i dit team?

UDDYBNING AF CASEN

VÆRDI FOR BLÆKSPRUTTEN

Forretningsudvikler Camilla fra Blæksprutten kendte til os gennem længere tid og fortalte sin leder Julie om fordelen ved at sætte mental sundhed og arbejdslyst eftertrykkeligt på dagsordenen.

Julie og Camilla havde ganske vist en fornemmelse af, at det overordnet gik godt med arbejdslysten, men de var helt afklarede om, at det altid er en fordel at gå i dybden og sikre at medarbejdere og leder er enige. Midt i Covid-19 tiden, er Blækspruttens arbejde nemlig særligt vigtigt for mange borgere, og derfor er det nødvendigt med et stærkt team, som favner det store ansvar de har overfor borgerne. 

Derfor sagde Blæksprutten hurtigt ja til virkelig at gå i dybden med både arbejdslyst måling  og opfølgende workshop.

TRIVSELSMÅLING

Ud fra trivselsmålingen i Blæksprutten, kunne vi hurtigt se at Blæksprutten er et godt sted at arbejde. De placerer sig lige over gennemsnittet inden for samme branche, og derfor kiggede vi efter steder, hvor Blæksprutten kunne fastholde initiativer som skaber mest arbejdslyst. 

Her skilte især to områder sig ud. Det første var arbejdslyst faktoren medbestemmelse og herunder kompetencefokus og det andet område handlede om anerkendelse fra både leder og ansatte.

I fællesskab med lederteamet Julie, Louise og Camilla blev vi enige om at der ville være mest at hente ved at sætte fokus på faglig anerkendelse som tema til vores arbejdslyst workshop: Hvordan kan vi styrke hinanden fagligt?  blev workshoppens tema.

ARBEJDSLYST WORKSHOP

I løbet af blot 1½ times workshop kom vi medarbejdere og to ledere frem til en konkret løsning i forhold til at øge den faglige anerkendelse.

Efter en lidt langsom start, hvor deltageren lige skulle ind i processen, åbnede gruppen sig stille og roligt op og til sidst bidrog alle konstruktivt og effektivt til retningen for den bedste løsning. Vi kom igennem fire skridt:

1. At åbne op for kreativitet – Under workshoppens først del fik vi syv forslag, som blev slået sammen til fem forskellige idéer om hvordan Blæksprutten kunne blive bedre til at styrke hinanden fagligt. 

 

2. At definere de vigtigste værdier til hver idé – Alle idéerne fik gennem brainstorm tildelt værdier, for at tydeliggøre hvad der var vigtigst for teamet. 

 

3. At konkretisere idéerne – Deltageren blev delt ind i 4 mindre grupper, hvor de udformede specifikke løsninger ud fra idéerne og de tildelte værdier.​

Blæksprutten workshop.jpg

4. At finde en ‘vinderløsning’ – Gennem demokratisk afstemning med 5 stemmer, valgte Blæksprutten en ud af de fire løsninger, hvad der skulle arbejdes videre med.
 

Efterfølgende sparrede vi med lederteamet om resultatet og det fremtidige forløb.

FREMTID

Det bedste fokusområde lød på at tydeliggøre overfor medarbejdere og ledere, hvordan man kan anerkende hinanden fagligt og personligt i hverdagen. Og at lederne skulle gå forrest som det gode eksempel. Resultatet bliver at Blæksprutten overordnet skulle udvikle en kultur med fokus på anerkendelse.

Som altid udarbejdede vi i Hoffensetz & halvorsen en 1-siden handleplan med konkrete forslag til fremtidigt arbejde ud fra resultaterne. Handleplanen indeholdt hvordan man anerkender i hverdagen og inspiration til hvordan man styrker sit team ved at bruge 1:1 sparring, temadage eller workshops med fokus på anerkendelse, kompetencer eller dybere mening. Ligeledes udviklede vi en række arbejdsspørgsmål og idéer som Blæksprutten kunne tage udgangspunkt i til sparring eller temadage.

VIDERE LÆSNING

Vil du også have en anerkendt tryg vej til trivsel? 

Skriv og hør hvad vi kan gøre for jer. 

Tak for din besked!